Tag Archives: phong may han

NGUYỄN ĐÌNH PHONG – CHỦ SÁNG LẬP THƯƠNG HIỆU MÁY HÀN HITIEKO

nguyễn đình phong

Bạn Nguyễn Đình Phong là một người bạn rất thân của mình và mình được gặp và giao lưu với bạn trong một lớp học liên quan đến kinh doanh. Bạn Phong là một người rất kiên trì và nỗ lực trong công việc, bạn luôn tỏ ra năng lượng khi tiếp xúc với mọi […]